TỔ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Email

Ghi chú

1

Trần Đức Hiếu

Nam

duchieutran1978@gmail.com

TT (0396087033)

2

Đậu Thị Lệ Huyền

Nữ

dauthilehuyen281@gmail.com

TP

3

Phan Thị Dung

Nữ

phandung933@gmail.com

 

4

Hồ Sỹ Điệp

Nam

sidiep1966@gmail.com

 

5

Nguyễn Đình Vinh

Nam

ngdinhvinhbg@gmail.com