TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Email

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Hùng

Nam

nguyenthanhhung132@gmail.com

TT (0934017820)

2

Nguyễn Tấn Sỹ

Nam

nguyentansy0789@gmail.com

TP

3

Nguyễn Thị Diễm Châu

Nữ

truclinh11007@gmail.com

 

4

Lê Thị Giang

Nữ

lehuonggiangvth@gmail.com

 

5

Nguyễn Thị Khanh

Nữ

khanhnguyen8558@gmail.com

 

6

Nguyễn Đình Anh Khoa

Nam

khoadinh2009@gmail.com

 

7

Nguyễn Thị Mai

Nữ

nguyenthimaihht@gmail.com

 

8

Thị Kim Ngân

Nữ

nguyentamhuytap@gmail.com

 

9

Nguyễn T Linh Phương

Nữ

linhphuong121181@gmail.com

CTCĐ

10

Trần Kim Thành

Nam

trankimthanh0106@gmail.com