TỔ TIẾNG ANH

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Email

Ghi chú

1

Đặng Thị Thu Sương

Nữ

tuansuong88@gmail.com

TT  (0929113700)

2

Nguyễn Thị Thu Hồng

Nữ

rosy2601@yahoo.com.vn

 

3

Đinh Thị Hoàng Oanh

Nữ

oanhdinhhht@gmail.com

 

4

Trần Hữu Thanh

Nam

huuthanhtran76cd@gmail.com