TỔ TOÁN - TIN

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Email

Ghi chú

1

Hoàng Anh Sơn

Nam

hoanganhsonhahuytap@gmail.com

TT (0386724008)

2

Nguyễn Thị Tuyết Nhu

Nữ

tuyetnhuhht@gmail.com

TP

3

Mai Thị Trúc Linh

Nữ

mttlpht@gmail.com

 

4

Nguyễn Thị Ngọc

Nữ

ngocsuntt43@gmail.com

 

5

Trần Anh Quân

Nam

quantran0987@gmail.com

 

6

Hồ Thiện Toàn

Nam

toan7a1@gmail.com

 

7

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Nữ

thanhtruc.nguyen7@gmail.com

 

8

Cao Hoàng Trung

Nam

hoangtrungvt135@gmail.com