TỔ VĂN PHÒNG

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Email

Ghi chú

1

Phạm Thị Phương Hồng

Nam

phinhihongson@gmail.com

TT (0969991268)

2

Lê Thị Lài

Nữ

lethilaihht@gmail.com

 

3

Nguyễn Thị Linh Nga

Nữ

ngthilinhnga@gmail.com

 

4

Ngô Văn Nguyên

Nam

vannguyenhht@gmail.com

 

5

Nguyễn Tiến Phương

Nam

tienphuonghuytap@gmail.com

TPT

6

Phạm Thị Kim Thanh

Nữ

phamkimthanh1983@gmail.com

 

7

Đỗ Thị Diễm Thuý

Nữ

dothuy.bb@gmail.com

 

8

Hồ Thị Kim Trang

Nữ

kimtrangbg@gmail.com