• Ma trận và đề cương ôn tập môn Giáo dục công dân - Học kỳ I năm học 2020-2021
  | QTV trường THCS Hà Huy Tập | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ma trận và đề cương ôn tập môn GDCD
 • Ma trận và đề cương ôn tập môn Tiếng Anh - Học kỳ I năm học 2020-2021
  | QTV trường THCS Hà Huy Tập | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ma trận và đề cương ôn tập môn Tiếng Anh
 • Ma trận và đề cương ôn tập môn Địa lý - Học kỳ I năm học 2020-2021
  | QTV trường THCS Hà Huy Tập | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ma trận và đề cương ôn tập môn Địa lý
 • Ma trận và đề cương ôn tập môn Công nghệ - Học kỳ I năm học 2020-2021
  | QTV trường THCS Hà Huy Tập | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ma trận và đề cương ôn tập môn Công nghệ
 • Ma trận và đề cương ôn tập môn Lịch sử - Học kỳ I năm học 2020-2021
  | QTV trường THCS Hà Huy Tập | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ma trận và đề cương ôn tập môn Lịch sử
 • Ma trận và đề cương ôn tập môn Ngữ văn - Học kỳ I năm học 2020-2021
  | QTV trường THCS Hà Huy Tập | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ma trận và đề cương ôn tập môn Ngữ văn
 • Ma trận ôn tập môn Sinh học - Học kỳ I năm học 2020-2021
  | QTV trường THCS Hà Huy Tập | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ma trận ôn tập môn Sinh học
 • Ma trận và đề cương ôn tập môn Hóa học - Học kỳ I năm học 2020-2021
  | QTV trường THCS Hà Huy Tập | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ma trận và đề cương ôn tập môn Hóa học
 • Ma trận và đề cương ôn tập môn Vật lý - Học kỳ I năm học 2020-2021
  | QTV trường THCS Hà Huy Tập | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ma trận và đề cương ôn tập môn Vật lý
 • Ma trận và đề cương ôn tập môn Toán - Học kỳ I năm học 2020-2021
  | QTV trường THCS Hà Huy Tập | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ma trận và đề cương ôn tập môn Toán
 • Ma trận và đề cương ôn tập môn Tin học - Học kỳ I năm học 2020-2021
  | QTV trường THCS Hà Huy Tập | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ma trận và đề cương ôn tập học kỳ I: môn Tin Học
Lịch | Biểu mẫu
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 03 : 59
Tháng trước : 393